C. F. Richsvej

Holteprojekt indledte et samarbejde med en private developer og efterfølgende Frederiksberg forenede boligselskab v. KAB vedrørende samlet opførelse af 220 studieboliger og 24 almene boliger.

Den eksisterende ejendom på grunden ombygges og der laves en ny tilbygning. Eksisterende bygninger tilføres nye facader. Bebyggelsen trapper ned mod syd og op mod nord for at trække sol ind i gårdrummet og for at respektere nabobebyggelsen mod syd og de nære byrum. Hele bebyggelsen er i tegl, hvilket vil give et sammenhængende udtryk. Bebyggelsen bindes yderligere sammen af det grønne som et gennemgående tema.

Mere info/links:
https://www.facebook.com/frbforsyning/photos/pb.339042332802538.-2207520000.1551881356./2812460712127342/?type=3&theater

Facts:
Kategori: Bygherrerådgivning alle faser 
Adresse: Frederiksberg
Bygherre/udvikler: Privat developer og AKB/KAB
Byggeår: 2018-2019
Areal: 9.000 m2