Egedal Rådhus og sundhedscenter

Egedal Rådhus og Sundhedscenter nyopført og afleveret november 2014.

Byggeriet indeholder teknologiske løsninger, der sikrer et usædvanligt lavt energiforbrug. Skifferfacaden med op til 400 millimeter isolering, der giver et meget lille varmetab. Termoruder i tre lag glas udnytter dagslyset og bidrager til opvarmning af bygningen. Det store atrium midt i rådhuset og de åbne kontormiljøer sikrer en gratis og naturlig ventilation og køling i sommerperioden, der minimerer behovet for kølemaskiner.På taget står 220 kvadratmeter solceller og producerer omkring 33.000 kWh strøm om året. Regnvandet bliver genbrugt ved
opsamling i nedgravet regnvandstank, der leverer vand til huset toiletter. Det forsinker og reducerer mængden af vand til kloakken og sparer cirka 1.500 kubikmeter rent grundvand om året. På Sundhedscenterets tag er der indrettet en smuk rekreativ have, der suger en del af regnvandet op og forsinker afledningen til kloaksystemet.

Bygherrerådgiver ved processtyring af 1 års eftersyn.