Dækningsgrave København

Holteprojekt har gennemført en energioptimering for på vegne af Københavns Ejendomme at optimere driften ved deres administration af dækningsgravene der ligger fordelt i det Københavnske landskab. Dækningsgravene benyttes bl.a. til lokale musikere.

Der findes 700 dækningsgrave (også kaldet bunkerrum) i Københavns Kommune. Dækningsgravene blev bygget i slutningen af 2. Verdenskrig (1944-45) og er opført for at beskytte trafikanter mod eksplosioner, brokker fra nedstyrtende bygninger samt projektiler fra håndvåben m.m. Rummene er rå betonbygværker i anlæg, der hver indeholder 1 – 3 rum.

Dækningsgravene blev opvarmet af strømforsynede olieradiatorer og disse er i dag i de udvalgte steder erstattet af varmepumper, hvorved der opnås en over en halvering af energiforbruget.