Høje Taastrup C

Holteprojekt varetager i samarbejde med Høje Taastrup Kommune processtyring i forbindelse med udvikling af Høje Taastrup C. HolteProjekt anvender sin unikke viden om byudvikling til at sikre, at processen skrider frem mod målet at skabe bydel med en aktivitetsbaseret bypark, der skal være en vigtig forbindelse mellem City2 og Høje Taastrup Station for gående og cyklister og et attraktivt byrum for hele Høje Taastrup. 

Det nye byrum vil blive et multifunktionelt og utraditionelt parkstrøg, som skal være udgangspunkt for udvikling af området med aktivitetsmuligheder, der tiltrækker mennesker fra starten af, men som også rummer stor fleksibilitet over for såvel trafikale som aktivitetsmæssige ændringer.

Mere info/links:
https://realise-aps.dk/samfundsoekonomiske-gevinster-og-omkostninger-ved-byfortaetning/
https://xn--hjetaastrupc-vjb.dk/wp-content/uploads/2018/06/Investorbrochure_low.pdf

Facts:
Kategori: Byudvikling
Adresse: Høje Taastrup C
Bygherre/udvikler: Høje Taastrup Kommune
Byggeår: 2016-2021
Areal: 260.000 m2