Teglværksbyen etape 4

På vegne af Boligselskabet AKB København har KAB indgået en aftale med Holteprojekt om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af 82 almene boliger i Teglværksbyen.

Projektet omfatter opførelse af 71 ungdomsboliger og 11 små familieboliger til boligsocial anvisning på en grund på Teglholmen, hvor der i dag ligger to erhvervsbygninger som nedrives. Projektet indgår som en del af Teglværksbyen – en ny bydel med en bebyggelsesstruktur som tager udgangspunkt i en karré- og
kanalstruktur. De almene boliger bliver en del af en samlet boligkarré med et ensartet og sammenhængende facadeudtryk.

For at styrke den sociale bæredygtighed i projektet, indgår der en stor andel fællesarealer, hvor beboerne kan mødes. Ankomsten til bebyggelsen sker fra
Kvartérstorvet på den sydøstlige side af bebyggelsen, hvor man kommer til en hævet udendørs terrasse som ligger i nær kontakt til det største fællesrum
med mulighed for ophold i studiecafé med de andre beboere eller fælles køkken med mulighed for fælles madlavning og -spisning.
På hver etage findes ligeledes et fællesrum for etagens beboere. Gårdrummet indrettes som et centralt grønt rum som samlingssted for alle karréens beboere.

Facts:
Kategori: bygherrerådgivning alle faser fra købsaftale til indflytning
Bygherre: AKB/KAB
Art: Almene ungdoms- og familieboliger, nyopførelse
Areal: 4.000
Periode: 2018-2020
Byggeomk.: 60 mio.
Entreprise: Totalentreprise