Hedelunden Greve

Hedelunden Greve

Friheden Gruppen har i 2016 købt Hedelunden i Greve. På det 57.100 m2 store område ligger en stor ejendom, som oprindelig blev opført af Københavns Kommune i 1970’erne. Det eksisterende plejehjem ombygges og moderniseres til attraktive ejerboliger. Herudover...
Læs mere >>
Venligbolig Plus

Venligbolig Plus

For at løfte opgaven med at huse flygtninge på Frederiksberg, har Frederiksberg Forenede Boligselskaber indgået et samarbejde med Frederiksberg Kommune og Venligboligfonden om opførelse af 38 små boliger, der opføres som arkitekttegnede kuber med hver to boliger....
Læs mere >>
Dækningsgrave København

Dækningsgrave København

Holteprojekt har gennemført en energioptimering for på vegne af Københavns Ejendomme at optimere driften ved deres administration af dækningsgravene der ligger fordelt i det Københavnske landskab. Dækningsgravene benyttes bl.a. til lokale musikere. Der findes 700...
Læs mere >>
C. F. Richsvej

C. F. Richsvej

Holteprojekt er bygherre for den private developer vedrørende opførelse af 220 studieboliger. Hertil skal der opføres 24 almene boliger. Den eksisterende ejendom på grunden ombygges og der laves en ny tilbygning. Eksisterende bygninger tilføres nye facader....
Læs mere >>
Den Røde Tråd – Musicon

Den Røde Tråd – Musicon

På vegne af Roskilde Nord Boligselskab har KAB indgået en aftale med Holteprojekt om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af 67 almene boliger i byudviklingsområdet Musicon i Roskilde. Fordelingen af boligerne er 24 boliger til seniorbofællesskab, 37...
Læs mere >>