Teknisk Due Diligence

holteprojekt kan lave en teknisk due diligence på din ejendom. Dette kan omfatte:

  • Besigtigelse af ejendommen.
  • Indsamling og gennemgang af eksisterende og manglende dokumenter.
  • Vurdering af bygningens stand, kortlægning af ejendommens historiske vedligeholdelsesinitiativer.
  • Rapportering.
  • Økonomisk afrapportering i kundens egen template
  • Eventuel indhentning af faglig ekspertise
  • Miljøvurderinger ved jordprøver, analyse af miljøskadelige stoffer som PCB, asbest, chlorparaffiner og tungmetaller.

Når ejendomme skifter hænder, er det centralt for sælger og køber hurtigt at få skabt et overblik over ejendommens stand og dertilhørende muligheder og risici.

Vi besigtiger ejendommen efter behov, afdækker muligheder og risici og udfærdiger dokumentationen, således at den er brugbar for både køber og sælger.

Vi lægger vægt på, at der er én kontaktperson gennem hele processen, og vi afrapporterer løbende om væsentlige forhold selvfølgelig under fuld diskretion.