Sikkerhed i byggeriet

I alle typer af byggeri er ansvaret for sikkerhed og sundhed entydigt placeret hos bygherren. Vi rådgiver bygherren om, hvordan dette ansvar bedst varetages.

holteprojekt styrer og sikrer bygherrens forpligtelser for arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed.