Projekteringsledelse

For lidt projekteringsledelse til at koordinere og sikre alle grænseflader i byggeprojekterne fører til stadig flere fejl og mangler i byggebranchen. Flere aktører peget på, at en løsning kan være at løfte projekteringsdelen ud af projekterne som et selvstændigt område.

En rapport fra Bygherreforeningen om byggeriets fremtidige behov for rådgivningsydelser peger på en generel udfordring i byggeriet med at lede og sikre sammenhæng i de stadig mere komplekse og tværfaglige byggeprojekter. Ifølge rapporten mangler byggeriet folk, som kan tænke på tværs af byggeprocessen og håndtere udfordringer, inden de bliver til dyre problemer. 

Hos holteprojekt tilbyder vi projekteringsledelse med fokus på at styrke området. 

Byggeriet er blevet mere kompliceret. Blandt andet betyder digitalisering og nye samarbejdsformer, at kompleksiteten i byggeriet øges, og grænsefladerne flytter sig. Aftalerne bliver mere komplicerede. I sidste ende kan der opstå flere fejl mellem rådgiver og entreprenører, fordi aftalerne ikke er klare.

Projekteringslederen er den funktion, som binder projektet og processerne sammen og giver værdi i grænsefladerne mellem for eksempel arkitekt, ingeniør og entreprenør. 

Prissætningen et problem
Eva Boch ser dog den lave prissætning som det primære problem.

– Vi oplever nogle gange, at bygherren ikke er klar over, hvor værdiskabende projekteringslederen er for gennemførelsen af projektet. Derfor bliver ydelsen enten ikke købt ind, eller også stiller bygherren ikke tilstrækkelige krav til projekteringslederens kompetencer. Samtidig konkurrerer rådgiverne om at få netop den opgave, og derfor ender det