Proces

Vi styrer sin byggesag med ekspertise i værdiledelse. Vi er stærke i projektstyring, ledelse, kommunikation samt konflikthåndtering.

Procesledelse og projektstyring

Vi ved, at styring af tid, økonomi og kvalitet er alfa og omega for bygherren.

Vi benytter os af de nødvendige værktøjer og erfaring til effektiv opfølgning på tidsplaner og økonomi. Vi er på forkant med kalkulationer, byggeregnskab, risikostyring, granskning m.v.

Byggeriets kvalitet er vores fokusområde. Derfor sikrer vi, at der følges op på mål og intentioner i byggeprogrammet, både under projektering og udførelse, og at den nødvendige kvalitetskontrol bliver gennemført. Vi er den udfarende i forhold til opfølgning under byggeforløbet – fra planlæg­ningsfasen til aflevering.

En bygherrerådgiver kan lede brugerinddragelsen, så det bliver en konstruktiv proces og “oversætte” brugernes input så viden og drøftelser får betydning i arbejdet med det videre projekt.

God procesledelse kan betyde, at der ikke opstår unødvendige stop-perioder i planlægningen eller at beslutninger, der var givet håndslag på, skal vendes igen.

Procesledelsen kan ligge hos bygherren, som også kan vælge at overdrage ansvaret for at planlægge og styre processen til en bygherrerådgiver.

holteprojekt bygherrerådgivning har den viden, der skal til for at drive en proces, hvor mange aktører skal bidrage til det endelige byggeprogram i et stramt planlagt beslutningsforløb.

Konflikthåndtering

Konflikter kan udvikle eller fastlåse – det afhænger af, hvordan vi håndterer og gennemlever dem. holteprojekt a/s har lært værktøjerne til at undgå de fastlåste konflikter.

Vi benytter vores grundlæggende forståelse af konflikters kompleksitet og dynamik med fokus på:
– Kommunikationens betydning i op- og nedtrapning af konflikter.
– Øget selvindsigt i forhold til egne reaktionsmønstre og rolle i konfliktsituationer.
– Nysgerrig, konstruktiv og analytisk tilgang til konflikter.
– Flere konkrete handlemuligheder i relation til forebyggelse og håndtering af konflikter personligt og organisatorisk.