Partnering, OPP

Partnering

Hos Holteprojekt tilbyder vi også partnering, såfremt bygherren ønsker denne samarbejdsform.

Her indgår bygherren, bygherrerådgiveren og entreprenøren samt dennes tekniske rådgivere en samarbejdsaftale (partnering), så alle tidligt i fasen er med omkring bordet i planlægningen af projektet.

Samarbejdsaftalen (partnering) berører også økonomien, hvor incitamentet er, at hvis projektet bliver billigere end forventet, så får alle parter en procentdel af besparelsen.

Læs mere under bygherrerådgivning

OPP

Vi yder effektiv rådgivning om offentligt-private partnerskaber.

Tanken bag OPP er besnærende: at finansiering, opførelse, drift, vedligeholdelse og serviceydel­ser samles i én opgave i et langvarigt og forpligtende samarbejde. Men er det den rigtige løsning? Under hvilke omstændigheder?

Vi afdækker bygherrens handlemuligheder. Vi gennemfører OPP-egnethedsvurderinger. Vi udformer i samarbejde med finansielle og juridiske rådgivere byggeprogram, udbudsmateriale og kontraktgrundlag for udbud af byggeprojekter i OPP og bistår ved kontrahering.