Offentligt byggeri

Hos holteprojekt har vi mange års erfaring med uafhængig bygherre-rådgivning inden for offentligt byggeri.

At vi er uafhængige betyder, at bygherre er vores eneste kunde. På den måde er bygherre sikret, at vi altid handler og agerer i deres interesse.

Vi påtager os opgaven med bygherrerådgivning lige fra udviklingsstadiet, over udarbejdelse af udbudsmateriale til aflevering af det nøglefærdige byggeri.

Ved offentlige byggerier er der strenge krav til, hvordan udbud og licitation skal foregå. Vi har den påkrævede viden på området omkring EU-udbud, så alle regler om ligebehandling, gennemsigtighed m.v. bliver fulgt til punkt og prikke.

Derudover udfører vi også bygherrerådgivning ved halvoffentlige byggerier herunder almene boligselskaber.

En af vores største kompetencer inden for bygherrerådgivning i forbindelse med offentligt byggeri er, at vi betragter budgettet som en ufravigelig økonomisk ramme for projektet. Realisme er en gennemgående rød tråd i vores arbejde, hvilket sikrer bygherre mod store budgetoverskridelser.

Samtidig lægger vi stor vægt på at facilitere konfliktfrie byggeprojekter. Vi sørger for, at alle interessenter arbejder mod samme mål og holder en god og tæt dialog gennem alle faser.

Almene boliger

holteprojekt bistår den almene sektor med udvikling, administration og økonomistyring af almene bygge- og renoveringsprojekter. Vi har en meget lang historie og tætte relationer med de almene boligorganisationer. Vi forstår udfordringerne og kan se mulighederne. Vi håndterer gerne hele processen i forhold til Landsbyggefonden – fra skema A til skema C. Vi gennemfører udbud, styrer økonomien herunder det endelige byggeregnskab.

Reglerne for alment byggeri er vores hjemmebane, og vi forestår hvert år byggesagsadministration for et stort antal almene bygge- og renoveringsprojekter

Privat byggeri

holteprojekt tilbyder professionel og uafhængig bygherrerådgivning ved privat byggeri.

Der er ofte mange interessenter i forbindelse med selv private byggerier af mindre omfang, hvorfor uafhængig bygherrerådgivning er yderst relevant.

Som rådgiver sørger vi for at afdække bygherrers ønsker og behov, og da vi er uafhængige, er det bygherrers interesser, som er i fokus hele vejen for os.

Ved private byggerier er der friere tøjler i forhold til udbud m.v. end ved offentlige byggerier, men fælles for dem er, at forarbejdet er afgørende for et succesfuldt projekt.

Fra start påtager vi os rollen som tovholderen, der sørger for, at alle interessenter har samme mål for øje, og at bygherre får den aftalte kvalitet til den aftalte pris.

Efter byggeriets afslutning udfører vi også kvalitetssikring i form af 1-årsgennemgang og 5-årsgennemgang.

Vi følger altså byggeriet helt til dørs. Det mener vi er god bygherrerådgivning.

I de fleste tilfælde agerer vi bygherrerådgiver lige fra begyndelsen til aflevering af projektet, men vi tilbyder også vores kompetencer separat. Ønsker en bygherre kun en usikkerhedsanalyse eller rådgivning ved kontraktforhandling, tilbyder vi også vores ekspertise.