LEAN

Vi arbejder i holteprojekt med Lean-metoder og -værktøjer for at optimere værdiskabelsen i dit byggeri.

Trimmet byggeri er blevet den danske implementering af Lean Construction. Lean Construction som begreb opstod i 1990’erne. Man forsøgte at tilpasse den moderne japanske produktionstænkning til byggeprocessen. Specielt metoderne brugt hos Toyota, der er kendt som produktionsfilosofien Lean Production, fandt man anvendelige.

Lean Construction er et bredt koncept, der retter sig mod hele byggeprocessen. Selvom fokus i nogle år har været på produktionen på byggepladsen, rummer Lean Construction også principper og værktøjer for alle andre faser i byggeriet – lige fra den første værdiskabelse mellem bygherre og rådgivere til driftsfasen. Herimellem findes selvfølgeligt også design- og projekterings-faserne, udførelsen og ikke mindst byggeriets leverancekæder.

I holteprojekt har vi fokus på vha. af Lean-processer at sikre at kundernes forventninger/værdigrundlag inden for de projektrammerne tid, økonomi og kvalitet. Dette gøres bl.a. ved at have øje for et bygbart, sikkert og økonomisk projektdesign i en effektiv, målrettet og værdileverende proces.