Kvalitetssikring

Her sørger vi for, at mulige problemer elimineres, og at kvaliteten gennem hele byggeriet sikres. Herunder hører også 1-årsgennemgang og 5-årsgennemgang samt projektgranskning generelt og af tekniske installationer specifikt, herunder kontrol af indregulering.