Kalkulation og budgettering

Det er i starten af en byggeproces vi ved mindst, men det er her der træffes de største beslutninger.

Vi laver kalkulation og budget for projekter med værktøjet “Budget” samt usikkerhedsanalyser med værktøjet “Baseline”.

Budget er et avanceret beregningsværktøj, hvor vi meget tidligt og ud fra ganske få oplysninger kan lave et meget præcist overslag på et givent projekt. Det betyder, at vi tidligt i fasen kan give et meget realistisk budget.

Med Baseline kan vi analysere, hvor projektet kan påvirkes negativt og på den måde forebygge eventuelle problemer. Det kan være usikkerhed omkring alt fra konstruktioner, tidsplan og geoteknik til det rent organisatoriske.