IKT

Digitalt byggeri kan give store gevinster.

I dag er offentligt og alment byggeri omfattet af bekendtgørelser om brug af informations- og kommunikationsteknologi (IKT).

Vi afklarer IKT-strategi og -organisation med bygherren. Vi sikrer indarbejdelse af IKT-krav i udbudsmaterialet. Vi sørger for, at rådgivere og entreprenører lever op til bygherrens digitale krav og ønsker.

Vores rådgivning sørger for at udnytte IKT på den måde, der passer dig som bygherre bedst.

Det fælles mål er at opnå de tilsigtede besparelser. Derfor tænker vi drift og vedligehold ind fra begyndelsen.