Energioptimering

Vi yder rådgivning ved bygherrens ønsker og behov for energibesparelser. Vi står ved bygningsejerens side og afdækker muligheder og udfordringer. Dels ved nybyggeri og dels ved eksisterende byggeri, hvor vi bistår med at afdække potentialet for energibesparelser.

Vi hjælper med at udforme en strategi for projektet herunder eventuel kortlægning af bygningsmassen. Vi involverer brugere, og vi udformer udbudsmateriale og gennemfører udbud. Vi følger op for at sikre god gennemførelse og god drift.

Vi yder også rådgivning ved ESCO-projekter. Tanken bag ESCO-projekter: En ESCO-leverandør forpligter sig til at gennemføre energirenovering mod at modtage en aftalt del af værdien af besparelserne.