Bygherrerådgivning – din sparring på forkant

Én af vore medarbejdere bliver ofte tilknyttet som bygherrens personlige rådgiver og stedfortræder gennem hele byggesagen. Vi er din aktive partner på din sidelinje.

Vi kan også yde ad hoc bistand i akutte spidsbelastninger eller ved behov for sparring til komplekse beslutninger eller udbud ved hotline eller tilkald.

holteprojekt rådgiver bygherren i alle væsentlige beslutningsprocesser. Bygherrens overvejelser kan f.eks. gå ud på, hvorvidt der skal:

  • bygges nyt?
  • istandsættes/ombygges?
  • tilbygges?

Denne rådgivning er vigtig for den enkelte bygherre, da investeringen i en eller flere ejendomme ofte er en langsigtet investering. Det er ikke altid den løsning, som ligger lige for, der nødvendigvis er den bedste langsigtede løsning.

Vi bistår også ved konflikthåndtering som problemløser ved sager, hvor der er opstået uenighed imellem parterne, eller de har en tvist. Ofte er inddragelsen af en tredje part en mere rationel vej til en løsning frem for at vælge en voldgiftssag.

Vores succeskriterie er, at bygherren får succes med sit projekt. Vores fornemmeste opgave er at forfølge bygherrens interesser og at være 3 skridt foran. Vi analyserer bygherrens behov og sørger for ekspedering.

Som kunde hos os, får du en bygherrerådgivning, som optimerer ejendommens værdi ved opførelse af bolig- og erhvervsejendomme og udvikling af eksisterende ejendomme.

Vi tager naturligvis altid udgangspunkt i dine interesser – fra idéoplæg til færdig aflevering af et driftsoptimeret og fremtidssikret byggeri. Vi er en aktiv og nærværende samarbejdspartner, der bringer alle vores kompetencer i spil for at nå et resultat, der svarer til forventningerne om tid, økonomi og kvalitet.

Med vores årelange ekspertise fra tidligere projekter, får du en samarbejdspartner, der har et dybt og indgående kendskab til alle de tekniske, arkitektoniske, juridiske, økonomiske og kommercielle muligheder, der byder sig, og vi kender alle faldgruberne. Det giver dig sikkerhed for et gennemtænkt resultat.

Det betyder, vi tænker den fremtidige drift og vedligeholdelse ind i byggefasen, fx i valg af løsninger, indretning, materialer og kvalitet. På den måde får du en god og fremtidssikret ejendom.

Vi forener innovation og faglig viden. Du får høj faglighed som fundament for alle beslutninger, når du bruger holteprojekt som bygherrerådgiver.

Vi håndterer alle faser yder procesledelse, projektledelse, projekteringsledelse, økonomistyring, byggeledelse. Ydelserne spænder fra ide- til drift og fra program til tilsyn. Samlet sikrer vi, at byggeriet ved færdiggørelsen opfylder alle de æstetiske og funktionelle krav, bygherren har stillet. Vores fornemmeste opgave er at styre projekter sikkert gennem alle faser til aftalt tid, økonomi og kvalitet.

Som bygherrerådgiver sikrer vi den optimale løsning af byggeprojektet gennem effektiv ledelse, styring og udvikling samt sikre at tingene afleveres til den aftalte tid og den rette pris. Det hele skabes i en positiv samarbejdsånd mellem de involverede parter.

Se under kompetencer, hvilke ydelser vi leverer.