1 – og 5 års eftersyn

Nogle mangler kan ikke konstateres ved afleveringen. 1-års og 5-års eftersyn er til for at fange den slags fejl og mangler.

holteprojekt har gennemført mange af disse eftersyn. Eftersynet struktureres, gennemføres og styres i forhold til aftalegrundlag.

Vi sørger for:
Indkaldelse af parterne for gennemgang
Gennemgang af ejendom for kontrol af mangler
Sikring af aftaler med entreprenør
Opfølgning af mangeludbedring
Opfølgning på garantistillelse