Bæredygtighed

Nogle mangler kan ikke konstateres ved afleveringen. 1-års og 5-års eftersyn er til for at fange den slags fejl og mangler. holteprojekt har gennemført mange af disse eftersyn. Eftersynet struktureres, gennemføres og styres i forhold til aftalegrundlag. Vi sørger for: Indkaldelse af parterne for gennemgang Gennemgang af ejendom for kontrol af mangler Sikring af aftaler med entreprenør Opfølgning af mangeludbedring Opfølgning på garantistillelse