Holteprojekt deltog I Building Green 2018 konferencen i Forum og samlede inspiration fra de mange seminarer og stande.

Spændende produkter til fremtidens bæredygtige byggeri blev præsenteret på standene med hovedvægten lagt på isoleringsmaterialer, solceller og ventilationsløsninger.
Den uformelle afstemning viste -ikke overraskende – stor interesse for miljøhensyn og arkitektur blandt de fremmødte.