Holteprojekt A/S bistår Ballerup Kommune, som bygherrerådgiver i forbindelse med byudvikling af Kildedal C.