Holteprojekt har på vegne af Frederiksberg Forenede Boligselskaber v/KAB netop udbudt i totalentreprise opførelse af 38 Venligbolig Plus boliger, som opføres på Roskildevej 54, Frederiksberg.