Holteprojekt A/S er nu en del af Kuben Management A/S. 

Vi fortsætter med at yde uvildig bygherrerådgivning sammen med vores nye kolleger hos Kuben Management. Besøg os her: www.kubenman.dk

Udvikling

De vigtigste beslutninger træffes ofte tidligt, hvor man ved mindst. Idéen er det første afsæt i et byggeprojekt.
Vi hjælper bygherren med planlægning, udvikling og finansiering. Vi kan yde ekspertbistand til bebyggelses- og lokalplanlægning, volumenstudier, dialogbaseret udbud af grunde, partnering og byggeprogrammering.

 

Bygherrerådgivning

Din aktive partner på din sidelinje – for gennemførelse af dine ønsker og mål. Vores succeskriterie i Holteprojekt bygherrerådgivning a/s er, at bygherren får succes med sit projekt. Vores fornemmeste opgave er at forfølge bygherrens interesser og at være 3 skridt foran. Vi analyserer bygherrens behov og sørger for ekspedering.

Proces

Tid, økonomi og kvalitet er alfa og omega.
Vi styrer sin byggesag med ekspertise i værdiledelse, procesledelse, kommunikation samt konflikthåndtering.
Vi benytter de nødvendige værktøjer og erfaring.